Perinteinen kiinalainen lääketiede

Koronapoikkeustila osoitti keväällä 2020 Suomessa, että osaamme huomioida toisiamme ja kuunnella asiantuntijoiden ohjeita, joilla  saimme yhdessä koronan tartuttavuusluvut esimerkillisesti madaltumaan. Nyt vuonna 2021 tilanne on valitettavasti huonontunut selvästi.
Nyt jatkamme yhteistuumin toistemme huomioimista tehostetulla käsihygienialla, kasvosuojainten käyttämisellä, turvaväleillä, ihmiskontaktien vähentämisellä ja näin riskiryhmien suojelemisella. Tämä näkyy myös Tähtihelmessä siten, että käytän kirurgista kasvosuojainta koko hoitojen ajan ja puhdistan asiakkaiden välillä muutkin  kosketuspinnat kuin hoitopöydän. Myös sinä saat minulta kirurgisen kasvosuojaimen hoidon ajaksi. 
Flunssaisena tai hengitystieinfektiota potevana ei toistaiseksi voi tulla vastaanotolle. Yrittäjänä olen vastuussa yhtä lailla omasta terveydestäni, monien riskiryhmään kuuluvien asiakkaideni terveydestä sekä asiakkaideni läheisten terveydestä. Samasta syystä toistaiseksi tulee ulkomaan matkojen jälkeen pysyä 2 viikkoa karenssissa ennen Tähtihelmeen tuloa. KIITOS yhteistyöstä ja ymmärryksestä!
Linnin Höyhtyä: Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalalaisella lääketieteellä, Alkimia Kustannus 2020, 930 sivua.
Oma, kokonaan itse kirjoittamani PIINOISTA VAPAUTEEN – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä -kirjani ilmestyi ensimmäisellä koronaviikolla, 23.3.2020.  Kirjaa voi ostaa minulta Tähtihelmestä tai  sitä voi tilata toisen yritykseni verkkosivuilta, jolloin minä postitan sen sinulle.  Tässä linkki  Alkimia Kustannus –  kirjakauppaani: 
https://alkimiakustannus.org/kauppa/kirjat/

 

Linnin Höyhtyä

Perinteinen kiinalainen lääketiede on saanut juurensa vuosituhantisesta kokemuksesta, joka perustuu hyvin yksityiskohtaiseen ihmisen ja häntä ympäröivän maailman tarkkailuun. Tänä päivänä tämä lääketiede on jo kuitenkin systemaattisen länsimaisen tieteellisen tutkimuksen alainen ja muinaisten, yhä toimivien  hoitomallien todentaminen länsimaisin menetelmin on arkipäivää.

Alun alkaen tämä hoitoperinne  ei kuitenkaan ollut lainkaan lääketiedettä vaan ennemminkin elämänfilosofia, jonka avulla oli tarkoitus pysyä terveenä ja elää mahdollisimman täydesti elämän tarjoamat loputtomat mahdollisuudet. Elämää ei käsitetty ”kyynelten laaksona” vaan riemullisena mahdollisuutena, mielenkiintoisena seikkailuna loputtomassa, jatkuvassa luovassa muutoksessa olevassa maailmankaikkeudessa.

Ajan kuluessa tämä elämän, luonnon ja ihmisten keskinäinen, paratiisin kaltainen, tila rappeutui ja  eri olentojen väliset suhteet särkyivät. Kärsimys, kipu ja sairaus ilmaantuivat ihmisen elämän kuvioon mukaan. Tähän jouduttiin sopeutumaan ja niin tilanteeseen etsittiin hoitovaihtoehtoja. Näitä filosofisia ja myös konkreettisia hoitomahdollisuuksia on kuvattu Huang Di Neijing Su Wen -nimisessä teoksessa (Keltaisen keisarin klassikko sisätaudeista), joka on ollut kirjallisessa muodossa nykyisten hautalöydösten mukaan jo noin 200 eaa. Suullisessa muodossa tämä itämainen perinne on legendojen mukaan ollut olemassa jo useita vuosituhansia.

Tähtihelmen hoitotilaan mahtuvat ilot ja surut, koko elämän kirjo. Tervetuloa!

Perinteinen kiinalainen lääketiede pohjautuu käsitykselle ihmisestä energeettisenä olentona, joka on asettunut maapallosta heijastuvan energian ja avaruudellisen maailmankaikkeuden välitilaan. Kaikki olemassa oleva on perinteen käsityksen mukaan energiaa, elämän eri muotoja elävöittävää Henkäystä eli Qi’tä, joka on tiivistynyt erilaisiksi olennoiksi toukasta tulivuoreen, kukasta, kivestä, atomista tuulen puuskaan ja ihmiseksikin… Nämä erilaiset elämän Henkäyksen muodot ovat yhteydessä keskenään ja jatkuvassa riippuvaisuussuhteessa toisiinsa.

Muinaisen perinteen keräämien tietojen ansiosta on saatu selville ihmisen kehon energian rakenteen kulkureitit. Näitä kutsutaan akupunktiokanaviksi. Kyse on valon energian värähtelyn kuvaamisesta, joka on hyvinkin täsmällistä ja samalla runollisen kaunista. Energian kuvauksen kauneus ilmenee mm. akupunktiovärähtelijöiden (akupisteiden) perinteisissä nimissä, jotka kuvaavat runollisin kielikuvin ihmisen elämän eri vaiheita ja hänen niin fyysisen, psyykkisen kuin henkisenkin olemuksensa erilaisia funktioita. Haasteena hoidossa on oppia lukemaan kehon ja mielen kokonaisuuden antamia viestejä, jonka jälkeen on löydettävä ne avainkohdat, joista olemisen ja elämisen tasapaino jälleen aktivoituvat.

Esimerkkeinä akupunktiopisteiden nimistä ovat vaikka Keskimmäinen viljavarasto, joka auttaa sulattamaan ruoan ja jakamaan sen oikein koko keholle. Rehellisyyden keskusta auttaa ihmistä tunnistamaan vilpittömästi omat tunteensa ja helpottaa niiden ilmaisua ympäristöön. Tällöin saamme usein apua myös liiallisiin sydämen tykytyksiin ja astmaattisiin hengitysongelmiin. Ulkoinen puomi helpottaa rajan laittamista itseä häiritseville tekijöille, mutta auttaa myös  sopeutumaan niihin auttaen esim. allergioissa tai kireässä työpaikan ilmapiirissä. Herkän sielun ovi helpottaa kaihoisaan muisteluun takertunutta, Henkisen sielun ovi taas herättää joustavuuteen hänet, joka on jäänyt kiinni jyrkkään oikeaoppisuuteen ja väkivaltaisuuteen. Verenmeri mukauttaa veren koostumusta valko- tai punasolujen häiriötilassa tai liiallisen kolesterolin kertyessä verisuoniin. Pallean puomi avaa hengitystä. Mutaation tie auttaa jumiin jääneissä elämän tai asenteiden tilanteissa vahvistaen elämään liittyvää luonnollista kehitystä ja jatkuvaa uusiutumista. Tämä värähtelijä auttaa esimerkiksi eläkkeelle jäävää tai parisuhdetilanteen muuttumisen kanssa kamppailevaa ihmistä. Se avaa myös jumittuneen niska- ja hartiaseudun.Tähtihelmi taas saa  ihmiset säteilemään valoa ja kirkastaa oloa selkeyttäen olemisen tarkoitusta… Tosin lisäksi se avaa myös ääntä helpottaen vointia äänihuulten tulehduksessa!

On huomattava, että länsimainen ja Perinteinen kiinalainen lääketiede eivät ole mitenkään toisiaan pois sulkevia hoitomuotoja vaan parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. On aikoja jolloin tarvitaan laboratoriokokeita, ultraääntä, lääkkeitä ja kirurgin veistäkin, mutta on myös hetkiä, jolloin akupunktio riittäisi närästyksen hoitamiseen, kroonistuneeseen kolmoishermosärkyyn, unirytmin palauttamiseen tai nivelkipujen hellittämiseen. Myös lääkityksen ja akupunktion yhdistelmä on joissain tapauksissa hyvinkin tarpeen. Tämän vuoksi kysyn vastaanotollani aina potilaan lääkityksen ja muut käytetyt hoidot. Suosittelen aina myös kertomaan hoitavalle lääkärille akupunktiohoidossa käymisestä.

Maailman terveysjärjestö, WHO, on suositellut akupunktion käyttämistä oheisessa artikkelissa noin 120 eri oireeseen ja  sairauteen kattavien tutkimustietojen perusteella.  Ohessa viite selvitykseen: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42414/1/9241545437.pdf?ua=1.

Tavallisia hoitoon hakeutumisen syitä vastaanotollani on lukuisia. Immuniteetin vahvistus jatkuvien infektioiden seurauksena on hyvin tarpeen liiallisen stressauksen tai homealtistusten jäljiltä.  Hormonaaliset häiriöt kuten kuukautishäiriöt, hedelmöittymisen vaikeus ja vaihdevuosien joskus mukanaan tuomat hankaluudet tuovat ihmisiä  usein vastaanotolle. Erilaiset kiputilat ovat usein ensimmäinen hoitoon hakeutumisen syy, esimerkiksi fibromyalgia, iskiaskipu, niskahartiakivut, nivelreuma, päänsäryt ja migreeni. Myös korkea tai liian matala verenpaine, liiallinen veren kolesteroli ja sydämen rytmin toimintahäiriöt  tuovat ihmisiä hoitoon. Levottomat jalat, neurologiset, esimerkiksi traumojen tai leikkausten jälkeiset kiputilat tai toki myös nivelten kulumisesta johtuvat kiputilat voivat huojentua akupunktiolla.

Tunnepuolella kiinalainen lääketiede on erittäin toimiva apuväline ja näin ollen mielialan haitalliset vaihtelut,  ahdistus, levottomuus ja masennus ja elämisen ilon tai elämän suunnan katoaminen ovat hoitoon tulon indikaatioita.

Allergiat, astma, akne, nokkosrokko ja psoriasis voivat saada helpotusta akupunktiosta samoin kuin  ruoansulatushäiriöt, ummetus, ripulit, imeytymishäiriöt ja  syömishäiriöt.

Unettomuus, uniapnea, uupumustila sekä krooninen väsymysoireyhtymä tuo ihmisiä yhä enemmän vastaanotolle nykyisen elämäntapamme seurauksena. Stressiä kerryttävästä elämäntyylistä vapautuminen on oma hoitopolkunsa ja voi todella tuoda suurta mielekkyyttä elämään.

Tupakka- ja alkoholivieroitus ovat hyvin kokonaisvaltaisia hoitoindikaatioita, joissa ei kokemukseni mukaan  yhtä ainoaa hoitomallia ole.  Syvällinen sukellus omaan itseen ja elämänvalintoihin on tarpeen riippuvuuksista vapautumisen polulla ja akupunktio voi tukea vieroitusoireiden läpi kulkemisessa ja tahdonvoiman sekä päätöksen vahvistamisessa.

Akupunktiosta voi saada apua myös leikkausten jälkeen ja halvaustilojen kuntoutusvaiheessa, kuten myös syöpäsairauksien tukihoitona esimerkiksi sytostaatti- tai sädehoitojen sivuvaikutusten vähentämiseksi.

Lokakuussa 2010 UNESCO nimesi Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktio- ja moksibustiohoidot ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi ja siten välittömän suojelun kohteeksi. Tässä linkki Unescon sivuille:  https://ich.unesco.org/en/RL/acupuncture-and-moxibustion-of-traditional-chinese-medicine-00425?RL=00425 .

Juuri tätä perinnettä myös Tähtihelmi-vastaanottoni ylläpitää ja käyttää. Oppini olen saanut tri José Luis PadillaCorrallin perustamasta espanjalaisesta Escuela de Medicina Tradicional Oriental Neijing-koulusta.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaista AKUPUNKTIOTA Porvoossa