Perinteinen kiinalainen lääketiede

Tervetuloa Tähtihelmeen!

Linnin Höyhtyä

Olen Linnin Höyhtyä, Tähtihelmen yrittäjä ja Perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija.  Olen saanut opiskella, käyttää ja tutkia tätä lääketiedettä vuodesta 1991 lähtien.

Tervetuloa matkalle hyvinvointiin ja virittymään oman sisimpäsi ja juuri sinun  elämäsi tien yhteyteen.  Kuljen Tähtihelmi-vastaanotolla tällä matkalla vierelläsi, mutta sinä saat ihan itse astua askeleet.

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu  vuosituhantiseen käytännön läheiseen tietoon, joka perustuu hyvin yksityiskohtaiseen ihmisen ja häntä ympäröivän maailman tarkkailuun. Tänä päivänä tämä lääketiede on kuitenkin jo systemaattisen länsimaisen tieteellisen tutkimuksen alainen ja näin muinaisten, yhä toimivien  hoitomallien todentaminen länsimaisin menetelmin on kiinnostavaa todellisuutta.  Aiheesta on julkaistu tuhansia tieteellisiä tutkimuksia, (esim. https://www.evidencebasedacupuncture.org/ ) .

Alun alkaen tämä hoitoperinne  ei kuitenkaan ollut lainkaan lääketiedettä vaan ennemminkin elämänfilosofia, jonka avulla oli tarkoitus pysyä terveenä ja elää mahdollisimman täydesti elämän tarjoamat loputtomat mahdollisuudet. Elämää ei käsitetty ”kyynelten laaksona” vaan riemullisena mahdollisuutena, mielenkiintoisena seikkailuna loputtomassa, jatkuvassa luovassa muutoksessa olevassa maailmankaikkeudessa.

Ajan kuluessa tämä elämän, luonnon ja ihmisten keskinäinen, paratiisin kaltainen, tila rappeutui ja  eri olentojen väliset suhteet särkyivät. Kärsimys, kipu ja sairaus ilmaantuivat ihmisen elämän kuvioon mukaan. Tähän jouduttiin sopeutumaan ja niin tilanteeseen etsittiin hoitovaihtoehtoja. Näitä filosofisia ja myös konkreettisia hoitomahdollisuuksia on kuvattu Huang Di Neijing Su Wen -nimisessä teoksessa (Keltaisen keisarin klassikko sisätaudeista), joka on ollut kirjallisessa muodossa nykyisten hautalöydösten mukaan jo noin 200 eaa. Suullisessa muodossa tämä itämainen perinne on legendojen mukaan ollut olemassa jo useita vuosituhansia.

Perinteinen kiinalainen lääketiede pohjautuu käsitykselle ihmisestä energeettisenä olentona, joka on asettunut maapallosta heijastuvan energian ja avaruudellisen maailmankaikkeuden välitilaan. Kaikki olemassa oleva on perinteen käsityksen mukaan energiaa, elämän eri muotoja elävöittävää Henkäystä eli Qi’tä, joka on tiivistynyt erilaisiksi olennoiksi toukasta tulivuoreen, kukasta, kivestä, atomista tuulen puuskaan ja ihmiseksikin… Nämä erilaiset elämän Henkäyksen muodot ovat yhteydessä keskenään ja jatkuvassa riippuvaisuussuhteessa toisiinsa.

Muinaisen perinteen keräämien tietojen ansiosta on saatu selville ihmisen kehon energian rakenteen kulkureitit. Näitä kutsutaan akupunktiokanaviksi. Kyse on valon energian värähtelyn kuvaamisesta, joka on hyvinkin täsmällistä ja samalla runollisen kaunista. Energian kuvauksen kauneus ilmenee mm. akupunktiovärähtelijöiden (akupisteiden) perinteisissä nimissä, jotka kuvaavat runollisin kielikuvin ihmisen elämän eri vaiheita ja hänen niin fyysisen, psyykkisen kuin henkisenkin olemuksensa erilaisia funktioita. Haasteena hoidossa on oppia lukemaan kehon ja mielen kokonaisuuden antamia viestejä, jonka jälkeen on löydettävä ne avainkohdat, joista olemisen ja elämisen tasapaino jälleen aktivoituvat.

Esimerkkeinä akupunktiopisteiden nimistä ovat vaikka Keskimmäinen viljavarasto, joka auttaa sulattamaan ruoan ja jakamaan sen oikein koko keholle. Rehellisyyden keskusta auttaa ihmistä tunnistamaan vilpittömästi omat tunteensa ja helpottaa niiden ilmaisua ympäristöön. Tällöin saamme usein apua myös liiallisiin sydämen tykytyksiin ja astmaattisiin hengitysongelmiin. Ulkoinen puomi helpottaa rajan laittamista itseä häiritseville tekijöille, mutta auttaa myös  sopeutumaan niihin auttaen esim. allergioissa tai kireässä työpaikan ilmapiirissä. Herkän sielun ovi helpottaa kaihoisaan muisteluun takertunutta, Henkisen sielun ovi taas herättää joustavuuteen hänet, joka on jäänyt kiinni jyrkkään oikeaoppisuuteen ja väkivaltaisuuteen. Veren meri mukauttaa veren koostumusta valko- tai punasolujen häiriötilassa tai liiallisen kolesterolin kertyessä verisuoniin. Pallean puomi avaa hengitystä. Mutaation tie auttaa jumiin jääneissä elämän tai asenteiden tilanteissa vahvistaen elämään liittyvää luonnollista kehitystä ja jatkuvaa uusiutumista. Tämä värähtelijä auttaa esimerkiksi eläkkeelle jäävää tai parisuhdetilanteen muuttumisen kanssa kamppailevaa ihmistä. Se avaa myös jumittuneen niska- ja hartiaseudun.Tähtihelmi taas saa  ihmiset säteilemään valoa ja kirkastaa oloa selkeyttäen olemisen tarkoitusta… Tosin lisäksi se avaa myös ääntä helpottaen vointia äänihuulten tulehduksessa!

On huomattava, että länsimainen ja Perinteinen kiinalainen lääketiede eivät ole mitenkään toisiaan pois sulkevia hoitomuotoja vaan parhaimmillaan ne täydentävät toisiaan. On aikoja jolloin tarvitaan laboratoriokokeita, ultraääntä, lääkkeitä ja kirurgin veistäkin, mutta on myös hetkiä, jolloin akupunktio riittäisi närästyksen hoitamiseen, kroonistuneeseen kolmoishermosärkyyn, unirytmin palauttamiseen tai nivelkipujen hellittämiseen. Myös lääkityksen ja akupunktion yhdistelmä on joissain tapauksissa hyvinkin tarpeen. Tämän vuoksi kysyn vastaanotollani aina potilaan lääkityksen ja muut käytetyt hoidot. Suosittelen aina myös kertomaan hoitavalle lääkärille akupunktiohoidossa käymisestä.

Maailman terveysjärjestö, WHO, on suositellut akupunktion käyttämistä oheisessa artikkelissa noin 120 eri oireeseen ja  sairauteen kattavien tutkimustietojen perusteella.  Ohessa viite selvitykseen: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42414/1/9241545437.pdf?ua=1. 

Laajassa vuonna 2018 tehdyssä analyysissä, jossa tutkittiin vuosina 1991-2017 julkaistuja akupunktioon liittyviä hoitosuosituksia ja -oppaita löydettiin positiivisia hoitosuosituksia akupunktiolle yhteensä 2189 kappaletta, joista 1486 liittyi kivun hoitoon, ja 703 muihin vaivoihin. Suomessa akupunktiota on suositeltu hoitomuodoksi Käypä hoito-ohjeistuksessa  seuraavissa tapauksissa (https://finnacu.fi/akupunktion-tietopaketti/kayttosuositukset/):

  • Polvien- ja lonkkien nivelrikko
  • Alaselkäkipu
  • Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet
  • Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD)
  • Olkapään jännevaivat
  • Niskakipu (aikuiset)
  • Akupunktio migreenin estohoidossa
  • Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD)

Tavallisia hoitoon hakeutumisen syitä vastaanotollani on lukuisia. Immuniteetin vahvistus jatkuvien infektioiden seurauksena on usein tarpeen esimerkiksi liiallisen stressin tai sisäilmaongelmien tai homealtistusten jäljiltä.  Hormonaaliset häiriöt kuten kuukautishäiriöt, hedelmöittymisen vaikeus ja vaihdevuosien mukanaan tuomat hankaluudet tuovat ihmisiä  usein vastaanotolle. Erilaiset kiputilat ovat usein ensimmäinen hoitoon hakeutumisen syy, esimerkiksi fibromyalgia, iskiaskipu, niskahartiakivut, nivelreuma, päänsäryt ja migreeni.  Levottomat jalat, neurologiset, esimerkiksi traumojen tai leikkausten jälkeiset kiputilat tai toki myös nivelten kulumisesta johtuvat kiputilat voivat huojentua akupunktiolla. Myös korkea tai liian matala verenpaine, liiallinen veren kolesteroli ja sydämen rytmin toimintahäiriöt  tuovat ihmisiä hoitoon. 

Tunnepuolella kiinalainen lääketiede on erittäin toimiva apuväline ja näin ollen mielialan haitalliset vaihtelut,  ahdistus, levottomuus ja masennus ja elämisen ilon tai elämän suunnan katoaminen ovat hoitoon tulon indikaatioita.

Traumaperäinen stressireaktio – hyvin moninaisine ilmenemismuotoineen – voi tieteellisesti todennetusti hyötyä akupunktiosta helpottaen näin henkilön usein pitkää toipumismatkaa.  Olen henkilökohtaisesti erikoistunut tähän aiheeseen.

 

Tähtihelmen rauhaan mahtuvat ilot ja surut, nauru ja kyyneleet. Tervetuloa!

Allergiat, astma, akne, nokkosrokko ja psoriasis voivat saada helpotusta akupunktiosta samoin kuin  ruoansulatushäiriöt, ummetus, ripulit, imeytymishäiriöt ja  syömishäiriöt.

Unettomuus, uniapnea, uupumustila sekä krooninen väsymysoireyhtymä tuovat ihmisiä yhä enemmän vastaanotolle nykyisen elämäntapamme seurauksena. Stressiä kerryttävästä elämäntyylistä vapautuminen on oma hoitopolkunsa ja voi todella tuoda suurta mielekkyyttä elämään.

Tupakka- ja alkoholivieroitus ovat hyvin kokonaisvaltaisia hoitoindikaatioita, joissa ei ole kokemukseni mukaan yhtä ainoaa hoitomallia.  Syvällinen sukellus omaan itseen ja elämänvalintoihin on tarpeen riippuvuuksista vapautumisen polulla ja akupunktio voi tukea vieroitusoireiden läpi kulkemisessa ja tahdonvoiman sekä päätöksen vahvistamisessa.

Akupunktiosta voi saada apua myös leikkausten jälkeen ja halvaustilojen kuntoutusvaiheessa, kuten myös syöpäsairauksien tukihoitona esimerkiksi sytostaatti- tai sädehoitojen sivuvaikutusten vähentämiseksi.

Lokakuussa 2010 UNESCO nimesi Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktio- ja moksibustiohoidot ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi ja siten välittömän suojelun kohteeksi. Tässä linkki Unescon sivuille:  https://ich.unesco.org/en/RL/acupuncture-and-moxibustion-of-traditional-chinese-medicine-00425?RL=00425 .

Juuri tätä perinnettä myös Tähtihelmi-vastaanottoni ylläpitää ja käyttää. Oppini olen saanut tri José Luis PadillaCorrallin perustamasta espanjalaisesta Escuela de Medicina Tradicional Oriental Neijing-koulusta.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaista AKUPUNKTIOTA Porvoossa