Hoitomenetelmät

Hoitotavan valinta perustuu ihmisen kokonaisvaltaiseen tilanteeseen, johon vaikuttavat mm. henkilön kaikki sairaudet ja oireet, hänen ikänsä ja energeettinen tilansa (esim. yliaktiviisuus, uupumus, väsymys). Näitä asioita selvitetään varsinkin ensimmäisessä hoitotilanteessa, jolloin tehdään perusteellinen haastattelu ja myös energeettisen tilan tutkimus mm. tunnustelemalla kiinalaisittain potilaan pulssia sekä tarkastelemalla kieltä ja ihon väriä.

Potilaan oma sairauden elämisen kokemus tunteiden tasolla on merkittävä asia. Sapettaako, pelottaako, mietityttääkö elämä tai sairaus? Emme ole vain fyysisiä olentoja vaan myös psyykkisiä ja henkisiä.  Ilman näiden kaikkien tasojen mielekästä tasapainoa on elämä hyvin vaikeaa. Myös sairauden alkua edeltänyt elämän tilanne on kiinalaisittain katsottuna oleellinen asia kivuttomuuden tiehen vievällä polulla. Näin esimerkiksi stressaava parisuhde, tuskallinen avioreo tai työtilanne saattavat kiristää pinnaa nostaen verenpaineen tai aiheuttaen migreenin. Myös huoli suuresta velkataakasta tai lapsista saattaa ”katkaista” selän, jolloin psyykkisen puolen keventäminen akupunktiopisteitä aktivoimalla saattaa lihasten ja nivelten aineenvaihdunnan aktivoimisen lisäksi poistaa selkäkivun tai iskiasoireilun. Jos taas iskiaskipua on edeltänyt tuulisella merellä purjehtiminen on hoidossa otettava mukaan kehon tuulta varastoivien pisteiden lämmittäminen. Ainahan fyysisen vaivan takana ei ole sen kummempaa psyykkistä laukaisevaa tekijää ja tällöin hoidetaan tietysti selkeästi vain itse fyysistä vaivaa!

Ensimmäiseen kohtaamiseen varaan vastaanotollani aikaa 2 tuntia, jotta sairauden alkutilanteeseen ja ihmisen elämän kokonaistilanteeseen on mahdollista saada edes jonkinlainen kuva. Yksittäinen hoito myöhemmin kestää noin tunnin.

Paras hoidon aloitusrytmi on perinteen kokemuksen mukaan hoito kolmena päivänä peräkkäin, jos se vain on aikataulullisesti mahdollista. Tämän jälkeen hoitoa annetaan kerran viikossa kunnes vaiva selkeästi lievittyy. (Akuutissa kiputilassa voi olla tarpeen alussa hoitaa kaksi kertaa viikossa.) Seuraavaksi harvennetaan hoito yhteen kertaan kahdessa viikossa kunnes vaiva on lähes kokonaan kadonnut. Tämän jälkeen elämisen tasapainoa ja terveyttä tuetaan esimerkiksi kerran kuukaudessa kunnes oleminen ja eläminen onnistuu ilman energian säätelyn tukea. Hoidon voi luonnollisesti lopettaa milloin itse haluaa, mutta on muistettava, että kroonisten vaivojen takana on usein syvä energeettinen muutos ja sen uudelleen virittäminen ja terveyden tilaan saattaminen vaatii usein itse potilaalta sinnikästä halua muuttua (ja muuttaa asioita omassa elämässään) ja useita hoito- eli virityskertoja.

Minulla on vastaanottotilassa kolme hoitopetiä. Suuressa tilassa on kaksi sänkyä esim. lapsen ja vanhemman hoitoa varten. Tavallisesti hoidettavia on vain yksi kerrallaan ja haastatteluhetkellä tietenkin vain itse ensikertalainen. Kakkospeti vastaanottoni pienessä sinisessä huoneessa on jo entuudestaan ”tuttujen” potilaiden hätätilanteita tai perheenjäsenten yhteisiä hoitohetkiä varten. Jos iskias, migreeni, unettomuuskausi tai muu akuutti tila äityy liian vaikeaksi vastaanoton vaki-asiakkaalla niin sinisen huoneen kakkospedille voi päästä nopeasti hoitoon. Nyt korona-aikaan hoidossa on vain yksi asiakas kerrallaan.

Vaitiolovelvollisuus kuuluu ehdottomasti työhöni ja eettisiin periaatteisiini.

Tavallisimman hoitotavat vastaanotollani ovat akupunktio, moksibustio (akupisteiden aktivoiminen lämmittämällä), hieronta ja Qi Gong -hoidot. Tavallisinta on yhdistellä näitä hoitoja.

Kaikki hoitomuodot perustuvat ihmisen energeettisen kehon säätelemiseen tai paremmin sen sanottuna virittämiseen ”oikealle kanavalle”. Oikeanlaisen kanavan tai ”sävelen” löytämisestä kertoo ihmisen tuskan, kivun tai sairauden helpottaminen, jonka todellisena tavoitteena on parantuminen. Aina elämä ei anna mahdollisuutta sairauden häviämiseen, mutta sen sijaan kipu tai tuska voivat lievittyä sen verran, että ihminen voi tehdä niitä asioita, jotka hän kokee todella omikseen ilman että sairaus estää häntä. Hän lakkaa kärsimästä ja alkaa elää. Ideana ei ole siis palata olemaan se henkilö, jota hän oli ennen sairastumista vaan tulla sellaiseksi ihmiseksi, joka ei enää sairastu.

Jokaisen ihmisen hoito on ainutkertainen ja ainutlaatuinen. Jokaisella tapaamisella päivitetään elämäntilanne ja hoitotarve kysymyksin sekä pulssin ja kielen tarkastelun avulla. Tämä toimintatapa kuuluu todelliseen perinteisen, kokonaisvaltaisen kiinalaisen lääketieteen hoitotapaan.

Kieli katsotaan nyt korona-aikaan vastaanoton oven ulkopuolella, sillä sisällä vastaanotolla pidetään koko ajan kirurgisen tason kasvosuojainta eli maskia.

On tärkeää ymmärtää, että kokonaisvaltaisesti ihmistä lähestyen esimerkiksi päänsärylle ei ole yhtä yleispätevää kipupilleriä- tai piikkiä vaan kivun luonne, sijainti, ilmenemistapa ja ihmisen kaikki muut sairaudet vaikuttavat hoidon valintaan.

Akupunktio on tarkkaa asiantuntijan työtä.

Akupunktio perustuu ihmisen energiakanavissa olevien akupunktiovärähtelijöiden (akupisteiden) aktivoimiseen neulalla. Hoidossa käytän kertakäyttöneuloja, jotka ovat hyvin ohuita (0,16 -0,22 mm). Neulat asetetaan akupunktiopisteisiin 0.2-2 cm syvyydelle riippuen niiden anatomisesta sijainnista.  Niiden pistäminen ei tunnu juuri lainkaan. Neulat jätetään paikalleen noin 10-20 minuutiksi. Aika vaihtelee vuodenajan mukaan, sillä talvella energia virtaa hitaammin ja syvällä kehossa, jolloin se  tarvitsee enemmän aikaa virittyäkseen. Neuloja käytetään mahdollisimman vähän, tavallisimmin 10-20 kpl. Mestarillisen tason hoidossa neuloja saattaa olla vain 1-2 kpl. Tähän suuntaan pyrin itsekin hoidossani suuntautumaan. Akupunktio on hyvä syvällä olevissa ja jo kroonisissa sairauksissa. Myös perinnölliset sairaudet tarvitsevat yleensä syvempää energian säätelyä juuri neulojen avulla.

Pujosta tai pujon tuhkasta kokoon puristamalla valmistetut ns. moksasikarit ovat lämmittävän hoitomuodon perusta.

Moksibustio tai kansanomaisemmin ”moksaaminen” on akupunktiopisteiden lämmittämistä. Tähän käytetään tavallisimmin pujosta valmistettuja moksasikareita, jotka hehkullaan aktivoivat kehomme voimaa, kanavien energiaa. Tämä hoitomuoto koetaan yleensä hyvin miellyttäväksi. Sitä käytetään usein kylmän, tuulen tai kosteuden aiheuttamissa vaivoissa ja myös tunneperäisissä ongelmissa.

Hieronta tai nk. akupainanta ovat olleet varmasti aivan ensimmäisiä hoitomuotoja ravinnolla ja yrteillä hoitamisen lisäksi. Niissä hoitaja omalla kosketuksellaan aktivoi valittuja pisteitä tai energiakanavia. Jos vaivan hoitamiseen tarvittaisiin akupunktiota kerran viikossa niin saman vaivan hoitamiseen akupainannalla tarvitaan keskimäärin 2 hoitokertaa viikossa. Kunnon haastattelu on tarpeen ennen akupainantaakin, jotta esimerkiksi alkavaa flunssaa tai niskaan saatua kylmää viimaa ei vietäisi hieronnalla syvemmälle energeettiseen kehoon.

Qi Gong on kiinan kieltä ja tarkoittaa elämää elävöittävän henkäyksen (Qi) liikuttamista taiteella siten, että sen tekijä (tai sen vastaanottaja) löytää oman tasapainoisen paikkansa taivaan ja maan energioiden välissä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kuukautiskivun tai  nivelvamman, hammaskivun, kolmeoishermosäryn,  päänsäryn kolotuksen tai ahdistavan tunnesalpauman huojentumista… Tässä hoitomuodossa hoitaja siis liikuttaa potilaan energiaa oman Qinsä kautta. Qi Gong hoitoa käytän osana muuta hoitoa.

Kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu olennaisesti myös ravitsemus ja yrteillä hoitaminen. En käytä tai suosittele kiinalaisia rohdoksia, sillä meillä on Suomessa omia hyviä parantavia ominaisuuksia sisältäviä kasveja. Tarvittaessa suosittelen lähinnä Frantsilan yrttitilan tuotteista yrttiuutteita tai erilaisia teesekoituksia, sillä ne ovat pääasiassa suomalaista luomutuotantoa. Olen saanut koulutusta aiheeseen itse Virpi Raipala-Cormierilta, jota opettajani tri Padilla meille suositteli oman hyvän kokemuksensa perusteella.

Itsehoito on perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitojen perusasia. Suuressa osassa sairauksia olemme itse myötävaikuttamassa niihin omilla elämäntavoillamme tai valinnoillamme. Ravinto, alkoholin kulutus, nukkuminen, liikunta, lepo, seksuaalinen käyttäytyminen, liiallinen pohdiskelu tai työnteko vaikuttavat elämisen laatuumme. Monesti hoitoprosessissa ja jo haastattelussa on mahdollista nähdä oma elämä selkeämmin ja siten voi itsekin löytää helpommin keinoja mielekkäämpään elämään.

Jollekin itsehoito voi olla aluksi säännöllisen ruokailurytmin löytäminen. Toiselle omahoidoksi saatetaan löytää ei-sanan käytön opettelu ylityöhön pyydettäessä, kolmas tarvitsee kannustusta kitaransoiton unelman aktivoimiseen. Joku toinen taas tarvitsee elämäänsä enemmän yhteyttä luontoon, jolloin kehotuksena voi olla viettää joka päivä puoli tuntia ojanpientareella istuen tai tuulessa ajatuksia tuulettaen. Moni on saanut arkeensa voimaa uudella liikuntaharrastuksella, laululla, meditaatiolla tai joogalla, joissa ihminen hengityksen ja liikkeen (tai meditaatiossa liikkumattomuuden) yhdistämisellä tasapainottaa omaa energiaansa ja yhteyttään ympäristöönsä.

Olennaista on muistaa myös parantamisen humanistinen taso. Parantaminen ei kuulu vain lääkäreille, sairaanhoitajille tai terapeuteille. Jokainen ihminen voi työssään ja tavassaan olla kanssakäymisessä lähimmäisten tai luonnon kanssa toimia joko parantaen tai sairastuttaen. Alistanko vai kannustanko lastani tai kumppaniani? Kierrätänkö vai kerskakulutanko? Lähiruoka vai  tuotu, riisi ja tofu vai ohra ja herne?

Poikkeustapauksia hoidossa ovat mm. lapset, raskaana olevat ja syöpä- tai kasvainsairauksia potevat ihmiset. Kaikissa näissä tapauksissa tarvitsee hoitaja hyvin tarkkaa erikoiskoulutusta. Lasten erityisyys on heidän herkkyydessään. Myös kanavat toimivat eri tavoin alle 7-8 vuotiaalla kuin aikuisella. Lasten akupunktio tehdään yleensä nopein pistoin ja usein heidän hoidokseen riittää akupainanta ja moksa. Lapsen kasvaessa neulojen pitoaikaa pidennetään, mutta itse pidän lapsen aina silmieni tarkkailun alla samassa huoneessa.   Myös pikkulasten vanhempien hoitaminen on tärkeää, sillä lasten ja vanhempien välinen side on usein vahva.

Raskauden tila ei ole sairaus vaan hyvin ainutlaatuinen naisen energeettisen kehon poikkeustila, se vanhan kansan nimeämä ”siunattu tila”. Tässä tilassa energeettiseen kehoon kosketaan vain välttämättömissä tilanteissa, eli silloin hoitoja ei tehdä pelkästään rentoutuksen tai terveyden ylläpitämisen vuoksi. Akupunktiopisteiden valinta poikkeaa huomattavasti ei-raskaana olevien hoidoista, sillä tavallisesti käytettyjä voimakkaasti energiaa liikuttavia pisteitä ei silloin saa aktivoida keskenmenon riskin vuoksi. Neuloja käytetään myös hyvin vähän, usein vain 4-8 kpl.  Raskauden ajan pahoinvointi, korkea verenpaine, anemia, iskiaskivut, unettomuus ja myös esim. mielen häiritsevä ailahtelevaisuus ovat asioita, joihin voi saada apua akupunktiosta.

Kasvainsairauksien hoitaminen on myös aivan oma erityisalansa. Useimmiten vastaanotolle tullessaan potilas on jo länsimaisen lääketieteen hoidoissa, jolloin akupunktioilla voidaan usein lievittää sädehoidon tai sytostaattihoitojen sivuvaikutuksia, esim. pahoinvointia, suun kuivumista, valkosolujen tuotannon häiriintymistä, immuniteetin huonontumista ja uupumusta. Myös sairauden henkisen läpikäymisen vaiheissa on moni kokenut saavansa apua kiinalaisesta hoitoperinteestä. Syöpäsairaudet aiheuttavat raskauden tavoin suuria muutoksia tavallisiin hoitosuunnitelmiin, joten ne tulee ehdottomasti ottaa esille haastattelussa. Yhteistyö potilasta hoitavien tahojen välillä ja tietoisuus eri hoitomuotojen toimintamalleista olisivat tässäkin sairaustilassa todella toivottavia.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaista AKUPUNKTIOTA Porvoossa