Koulutukseni

Suomessa on olemassa useita eri tavoin suuntautuneita kiinalaisen lääketieteen kouluja. Lisäksi alaa voi opiskella lukuisissa ulkomaisissa kouluissa. Koska kiinalainen lääketiede on tuhansia vuosia vanha hoitotapa, on siitä syntynyt monia erilaisia koulukuntia ja myös hoitosuuntauksia. Lääketieteen pohjana olevan energeettisen käsityksen oppimiseen tarvitaan vuosien opiskelua ja jatkuvaa tutkimus- sekä potilastyötä.

tri José Luis Padilla Corral

Olen itse saanut koulutukseni perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen espanjalaisen tri José Luis Padilla Corralin vuonna 1975 perustamassa ja johtamassa Escuela de Medicina Tradicional Oriental Neijing -koulussa, jonka osittain suomenkieliset sivut löytyvät tästä: http://www.escuelaneijing.org/fi/ . Tänä päivänä koulu toimii hänen johtamanaan 21 eri maassa. Tri Padilla on itse saanut koulutuksen aiheeseen Kiinassa, Japanissa, Taiwanissa ja Koreassa. Hän on myös maailman akupunktuurin kattojärjestön W.F.A.S (World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies) jäsen. Hänellä on akupunktuurin professuuri useassa kiinalaisessa yliopistossa ja myös Madridin lääketieteellisessä yliopistossa.

Aloitin opiskeluni vuonna 1990 Neijing -koulun ensimmäisessä Suomessa alkaneessa koulutusryhmässä, jolloin ensimmäiset 8 vuotta opettajanani oli tri Padillan oppilas tri Leopoldo Martos Boluda, joka nykyään toimii Perussa. Tämän jälkeen koulutukseni on jatkunut sekä Espanjassa että Suomessa kuten myös koulun kansainvälisillä seminaareilla tri Padillan ohjaamana. Suomessa opettajanani on ollut Gandul Saris-Sauri.

Koulutuskeskus Tianin (Itämaisen lääketieteen koulutuskeskus) portilla Pozoamargossa, Cuencassa, Espanjassa.

Jatkokoulutukseni on tapahtunut pääasiallisesti Espanjassa, koulumme Tian-nimisessä koulutuskeskuksessa, mutta toki myös Suomessa Neijing- koulun kansainvälisten opettajien johdolla. Lisäksi olen osallistunut täällä FinnAcu ry:n koulutuksiin. Israelilaisen tri Yair Maimonin luentosarja psyyken ja tunteiden hoitamisesta oli hyvin avartava. Lisäksi hän on opettanut  syöpäpotilaiden hoitamista niissä tapauksissa, jolloin länsimaisen lääketieteen syöpähoidot aiheuttavat ihmisille haittavaikutuksia.

Kiinalaisen lääketieteen tietojen syventäminen ja terveyden ylläpitämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseen tähtäävä jatkokoulutukseni jatkuu koko ajan ja varmasti läpi elämäni.

Elämän monimuotoisuus kiehtoo minua ja vanhan itämaisen perinteen viisauksien sulauttaminen tämän päivän elämään on mielenkiintoinen haaste. Yksi tähän hoitoperinteeseen syventymisen muodoista, tapa kouluttautua todella lisää, on ollut opettajani Padillan tekstien kääntäminen yksin ja käännösryhmissä espanjasta suomeksi. Työn alla on useampi teos, mutta jo julkaistuina löytyvät seuraavat:

  • J.L. Padilla Corral (suom. L. Liimatta, nyk. L. Höyhtyä): Kuolemattomuuden alkemia. ISBN 951-98551-0-6. Osuuskunta Suomen Taolainen Neijing-koulu. Tummavuoren kirjapaino, Helsinki 2000. 241 s.
  • J.L. Padilla Corral (L. Höyhtyä, Gandul Saris-Sauri ja Pohjantähti-ryhmä): Kahdenkymmenen polun ja niiden levähdyspaikkojen laulu. ISBN 951-98551-2-2. Osuuskunta Suomen Taolainen Neijing-koulu. Dark Oy, Vantaa 2003. 284 s.
  • J.L. Padilla Corral: Henkäyksen taiteella parantaminen, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos ( suom. L. Höyhtyä), ISBN: 978-952-68292-0-3. Alkimia Kustannus, 2015, 695 s.
Elämän henkäyksen, Qin hienovaraisen ja taitavan säätelyn avulla parantamisen oppikirja.

Tämä viimeinen teos on todellakin täynnä ihmisen henkäyksen säätelemisen avulla tehtävää parantamisen taidetta.

Toinen oma julkaisuni on korjattu ja tarkistettu uusintapainos saman kirjan vuoden 2000 versiosta, jossa kuluneiden vuosien tutkimukseni kautta Perinteen tiedon välitys kirkastuu mielestäni huomattavasti:

Kuolemattomuuden Alkimia, Alkimia Kustannus 2017, ISBN 978-952-68292-1-0.
  • J.L. Padilla Corral: Kuolemattomuuden alkimia (suom. L. Höyhtyä).  ISBN 978-952-68292-1-0. Alkimia Kustannus 2017, Porvoo. 240 s.
Höyhtyä, L: Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä, ISBN 978-952-68292-2-7, Alkimia Kustannus 2020, 930 s.

• Kolmas Alkimia Kustannuksen-yritykseni  julkaisu on kokonaan itse kirjoittamani ja kokoamani. Se käsittelee psyykkisten ja henkisten tuskatilojen tunnistamista ja niistä vapautumista. Kiinalaisen lääketieteen avulla voi hoitaa tunteita, sielua ja ihmisen henkeäkin. Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä -kirja julkaistiin koronan poikkeustilan ensimmäisellä viikolla 23.3.2020. Aika osuva ajankohta!

Kymmenen vuoden opiskelun jälkeen sain tri Padillalta luvan toimia kiinalaisen lääketieteen opettajana Suomen Taolaisessa Neijing-koulussa (www.neijing.fi). Opetin kolmea terapeuttien peruskurssia (Shen Men, Zhu Bin, Ming Dao) vuosina 2001-2007. Tällä hetkellä minulla on siis täyttymässä 30 vuotta alalla ja oppiminen vain jatkuu…

Peruskoulutukseltani olen Elintarviketieteiden maisteri (ETM). Erikoistumisalani oli tuolloin ravitsemustiede. Valmistuin Helsingin Yliopiston Maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan Elintarviketieteiden koulutusohjelmasta vuonna 1994. Tutkielmani tein Kansanterveyslaitoksella eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistutkimuksen ohessa vuonna 1993. Aiheenani oli tuolloin vanhusten ateriapalvelujen käytön kartoitus ja nimenäni Minna Liimatta.

Kielitaitoni perusteella pystyn tekemään potilashaastattelun suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja espanjan kielellä. Jag förstår bra svenska ocka klarar med språket i kliniken. Nästan hälften av mina klienter är svenspråkiga. English is one of my everyday languages. Castellano o espanol es en verdad una idioma de mi corazon.  He aprendido majoria de llemas orientales de sanacion y desarollo espiritual de ser humano atravez de medicos y sanadores espanoles. 

Olen Suomessa toimivan FinnAcu ry:n jäsen, joka on vuorostaan ETCMA :n (European Traditional Chinese Medicine Association) jäsen. Olen FinnAcun koulutusnormien mukaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija.

 

Kaiken toimintani perustana on tarkoitus olla läsnä  tässä äärettömän monitahoisessa ja mielenkiintoisessa elämässä ja kokonaisvaltaisessa yhteydessä siihen. Haluan olla osaltani mukana kärsimyksen ja kivun vähentämisessä.  Rakastan puhdasta luontoa ja aitoa kohtaamista, ajatonta oleilua.

 

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaista AKUPUNKTIOTA Porvoossa